จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
13
เมื่อวาน
12
เดือนนี้
66
เดือนก่อน
522
ปีนี้
9,782
ปีก่อน
3,985


  • 28 พฤศจิกายน 2564 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
  • 28 ตุลาคม 2564 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
  • 28 ตุลาคม 2564 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวกิจกรรม
  • 25 พฤษภาคม 2564 โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน
  • 24 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
  • 11 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวารสาร (หนังสือพิมพ์รายวัน) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ธันวาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ธันวาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ธันวาคม 2564
จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ธันวาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ธันวาคม 2564


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY