จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
41
เมื่อวาน
57
เดือนนี้
887
เดือนก่อน
805
ปีนี้
8,293
ปีก่อน
3,985


  • 22 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เรื่องจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community lsolation)
  • 7 กันยายน 2564 กฎบัตรการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
  • 7 กันยายน 2564 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ข่าวกิจกรรม
  • 25 พฤษภาคม 2564 โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน
  • 24 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
  • 11 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2564
จ้างขุดลอกทางระบายน้ำพร้อมปรับเกลี่ยดินบริเวณด้านข้างให้เรียบห่างจากร่องระบายน้ำ ๑ เมตร จากบ้านนางชญาดา แก่นศึกษา ถึงบ้านนางสาวสมสิน มุงทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
จ้างทำหลังคาผ้าใบ รถยนต์กระยะ หมายเลขทะเบียน บห ๑๐๔๙ รบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY