จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
30
เมื่อวาน
55
เดือนนี้
827
เดือนก่อน
1,190
ปีนี้
2,514
ปีก่อน
0


  • 19 ตุลาคม 2563 การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฎิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563)
  • 14 ตุลาคม 2563 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
  • 31 สิงหาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสิงห์เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
ข่าวกิจกรรม
  • 28 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงขำอ้อ
  • 13 สิงหาคม 2563 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2563
  • 28 กรกฎาคม 2563 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปี 2563

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (ทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY