• 19 ตุลาคม 2560 ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทร์
  • 18 ตุลาคม 2560 ประกาศ เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
  • 11 ตุลาคม 2560 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ข่าวกิจกรรม
  • 28 กันยายน 2560 ครบรอบ100ปี วันธงชาติไทย
  • 22 กันยายน 2560 โครงการอบรมเพื่อสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  • 19 กันยายน 2560 โครงการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้กับคนพิการเทศบาลตำบลบ้านสิงห์


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY