• 17 มกราคม 2561 การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองการศึกษา)ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • 17 มกราคม 2561 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
  • 17 มกราคม 2561 ประกาศ เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
ข่าวกิจกรรม
  • 29 ธันวาคม 2560 มอบของขวัญโครงการสวัสดีปีใหม่ ปี2561
  • 27 ธันวาคม 2560 โครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 2 ธันวาคม 2560 โครงการก้าวคนละก้าว


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY