จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
38
เมื่อวาน
51
เดือนนี้
457
เดือนก่อน
1,648
ปีนี้
2,467
ปีก่อน
3,985


  • 2 มีนาคม 2564 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
  • 2 กุมภาพันธ์ 2564 การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์
  • 2 กุมภาพันธ์ 2564 การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายเลือกตั้ง
ข่าวกิจกรรม
  • 5 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และกฎหมายเลือกตั้ง
  • 25 ธันวาคม 2563 โครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2564
  • 28 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงขำอ้อ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2564


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY