• 17 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นพยุง และต้นสัก
  • 17 พฤศจิกายน 2560 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
  • 13 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลบ้านสิงห์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ข่าวกิจกรรม
  • 17 ตุลาคม 2560 ปลูกต้นดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9
  • 5 ตุลาคม 2560 พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมสุขภาพ "รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา"
  • 28 กันยายน 2560 ครบรอบ100ปี วันธงชาติไทย


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY