• 9 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
  • 9 สิงหาคม 2562 กำหนดการกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
  • 9 สิงหาคม 2562 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
ข่าวกิจกรรม
  • 14 สิงหาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
  • 12 สิงหาคม 2562 กิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2562
  • 5 สิงหาคม 2562 โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY