จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
3
เมื่อวาน
7
เดือนนี้
72
เดือนก่อน
204
ปีนี้
276
ปีก่อน
0


  • 9 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ "รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปี 2563
  • 8 กรกฎาคม 2563 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
  • 22 มิถุนายน 2563 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
ข่าวกิจกรรม
  • 28 กรกฎาคม 2563 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปี 2563
  • 22 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำพวงมโหตร
  • 17 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประดิษฐ์เก้าอี้จากยางรถยนต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY