จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
2
เมื่อวาน
9
เดือนนี้
571
เดือนก่อน
1,062
ปีนี้
9,039
ปีก่อน
3,985


  • 22 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เรื่องจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community lsolation)
  • 7 กันยายน 2564 กฎบัตรการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
  • 7 กันยายน 2564 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ข่าวกิจกรรม
  • 25 พฤษภาคม 2564 โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน
  • 24 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
  • 11 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน บร ๒๗๐๘ รบ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 ตุลาคม 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 ตุลาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 ตุลาคม 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๖-๐๐๒๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 ตุลาคม 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๐-๖๐-๐๐๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 ตุลาคม 2564


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY