• 30 ตุลาคม 2562 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  • 30 ตุลาคม 2562 กำหนดการมอบเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
  • 28 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ข่าวกิจกรรม
  • 28 ตุลาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
  • 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562
  • 15 ตุลาคม 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมสุขภาพรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY