• 29 มีนาคม 2562 ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  • 27 มีนาคม 2562 ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนเมษายน 2562
  • 18 มีนาคม 2562 กำหนดวันประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข่าวกิจกรรม
  • 13 เมษายน 2562 งานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี ประจำปี 2562
  • 7 เมษายน 2562 โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ (ฺBike for Health)
  • 30 มีนาคม 2562 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY