• 8 มกราคม 2563 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • 6 มกราคม 2563 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
  • 2 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ข่าวกิจกรรม
  • 27 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
  • 26 ธันวาคม 2562 โครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563
  • 25 ธันวาคม 2562 โครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY