จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
2
เมื่อวาน
12
เดือนนี้
714
เดือนก่อน
1,265
ปีนี้
3,666
ปีก่อน
0


  • 17 พฤศจิกายน 2563 ขอแจ้งแผนการปฏิบัติงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายครั้งที่่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
  • 29 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เรื่องประกาศแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564
  • 28 ตุลาคม 2563 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวกิจกรรม
  • 28 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงขำอ้อ
  • 13 สิงหาคม 2563 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2563
  • 28 กรกฎาคม 2563 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปี 2563

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องทำงานชั้น ๒ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๕ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลาง   >   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ 16 พฤศจิกายน 2563


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY