จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
17
เมื่อวาน
9
เดือนนี้
9
เดือนก่อน
0
ปีนี้
9
ปีก่อน
0


  • 9 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ "รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปี 2563
  • 8 กรกฎาคม 2563 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
  • 22 มิถุนายน 2563 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
ข่าวกิจกรรม
  • 15 มิถุนายน 2563 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
  • 21 พฤษภาคม 2563 จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)
  • 19 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เริ่มจัดทำหน้ากากผ้าโดยมีเป้าหมาย 10,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด – 19

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY