• 16 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • 13 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • 13 มีนาคม 2561 แผนการปฏิบัติงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข่าวกิจกรรม
  • 26 มีนาคม 2561 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  • 25 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ (ฺBike for Health) ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 23 มกราคม 2561 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY