จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
17
เมื่อวาน
26
เดือนนี้
614
เดือนก่อน
866
ปีนี้
6,421
ปีก่อน
3,985


  • 9 กรกฎาคม 2564 การขึ้นบัญชีรายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • 7 กรกฎาคม 2564 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1)
  • 7 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
ข่าวกิจกรรม
  • 25 พฤษภาคม 2564 โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน
  • 24 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
  • 11 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2564


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY