จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
19
เมื่อวาน
24
เดือนนี้
726
เดือนก่อน
902
ปีนี้
5,667
ปีก่อน
3,985


  • 9 มิถุนายน 2564 กำหนดสัดส่วนประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)เพิ่มเติม และเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)
  • 8 มิถุนายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ข่าวกิจกรรม
  • 25 พฤษภาคม 2564 โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน
  • 24 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
  • 11 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2564


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY