• 8 กุมภาพันธ์ 2562 รับโอนพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  • 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล
  • 28 มกราคม 2562 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวกิจกรรม
  • 11 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
  • 24 มกราคม 2562 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโพธารามเคลื่อนที่
  • 14 มกราคม 2562 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY