ข้อมูล สถานที่สำคัญ และ สถานที่ท่องเที่ยว
@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY