ผลการดำเนินการ

Displaying 1-3 of 3 results.
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY