หลวงพ่อโสรชัย วัดกำแพงใต้

        “..วัดกำแพงใต้ คนท้องถิ่นเล่าว่า สร้างในยุคใดสมัยใดไม่ปรากฏ แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนจีนที่อพยพเข้ามาเป็นผู้สร้างเอาไว้ โดยสังเกตจากประเพณีการไหว้พระในช่วงวันตรุษจีน ที่สืดทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน แต่ถ้าดูจากในเสมาที่ทำจากหินทรายแดงแกะสลักคาดว่าวัดนี้น่าจะสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่โบส์ปัจจุบันเป็นศิลปะยุครัตนโกสินทร์ หลวงพ่อโสรชัย องค์พระประธานในอุโบสถมีอายุกว่า 400 ปี ..”
@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY