สำนักสงฆ์ฟื้นธรรมสถาพร
@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY