Secret Space

พื้นที่แห่งความลับ …ความลับของที่นี่ คือ อะไร?
ความลับของที่นี่ คือ เป็นพื้นที่ 500 ไร่ที่เป็นแหล่งผลิตไม้ใบรายใหญ่อันดับต้นของประเทศ ซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่ทราบ  จึงได้เกิดความคิดที่จะสร้างเป็นแหล่งนัดพบของผู้ที่สนใจต้นไม้ประเภทไม้ใบให้ได้เลือกซื้อ และพูดคุยกัน จากแนวคิดนี้จึงเกิดเป็น Secret Space ขึ้นมา รวม 3 สิ่งไว้ด้วยกัน คือ ซุปเปอร์มาเก็ตต้นไม้  คาเฟ่ และแหล่งเรียนรู้  จุดเด่นของ Secret Space แห่งนีัก็คือ ทางเข้าซึ่งเป็นเขาวงกต มีประตูสลับเปลี่ยนทาง ซึ่งทำให้ทางยากหรือง่ายขึ้นก็ได้  ให้ลูกค้าได้สนุกก่อนเข้าสู่พื้นที่ คาเฟ่ ภายในคาเฟ่บริการเมนู เครื่องดื่มกาแฟ อาหารประเภท สเต็ก สปาเก็ตตี้ สลัด  เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดของราชบุรี  ติดต่อสอบถามโทร. 081 – 995 – 8343  และ 089 – 914 – 4160
@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY