กองการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ

จ่าสิบเอกณฤทธิ์ ดิษเจริญ