ตารางราคากลาง ตามแบบ ปปช.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบรางยู จากบ้านนางยี่ ฮวดมา ถึงบ้านนายกี่ วรศรัญญู หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY