ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน ทค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำฯ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY