ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งประตูกั้นทางเข้า-ออก บริเวณรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 4

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY