เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเตาเผาศพแบบปลอดมลพิษ (ชนิด 2 ห้องเผา) บริเวณวัดกำแพงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY