ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY