ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานพิธีทางศาสนา โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่องครัว เพื่อบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY