ประกาศจำหน่ายวัสดุที่รื้อถอนในโครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 5ตำบลบ้านสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY