ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด6ล้อ 6ตัน เพื่อใช้ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จำนวน 1 คัน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY