ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาศพแบบปลอดมลพิษ(ชนิด2ห้องเผา) บริเวณวัดกำแพงใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY