ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ 9 และ 10 ตำบลบ้านสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY