ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมขยายหูช้างหน้าวัดกำแพงเหนือ หมู่ 6 ตำบลบ้านสิงห์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY