ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ 9 และ 10 ตำบลบ้านสิงห์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY