ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกกำแพงใต้ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 12 (ช่วงหน้าบ้าน รต.ปราโมช อยู่หนู ถึงบ้านนายหวั้น เสียงลือชา)ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY