ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เรื่อง ปรับปรุงถนนลาดยางซอยข้างโบสถ์วัดกำแพงใต้(จากสี่แยกกำแพงใต้ - ซุ้มประตูวัดกำแพงใต้ด้านติดถนนเพชรเกษม)หมู่ที่ ๙ตำบลบ้านสิงห์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY