ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของบริเวณศูนย์หัตกรรมบ้านกำแพงเหนือ(งานป้องกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddingX

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY