ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกส่วนบุคคล(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY