อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์ วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564 ณ อาคารสุภัทรวิเศษภักดีประชาสรรค์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY