โครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ และผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์ ร่วมกิจกรรม "ล้างตลาด สะอาด ปราศจากโรค (Big Cleaning day)" ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์ให้สวยงาม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY