เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เริ่มจัดทำหน้ากากผ้าโดยมีเป้าหมาย 10,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด – 19

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY