กำหนดวันประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY