ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY