ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    9 สิงหาคม 2561

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    9 สิงหาคม 2561

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    9 สิงหาคม 2561

จ้างป้ายไวนิลภาพพระบรมฉายาลักษณ์ (ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลบ้านสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    8 สิงหาคม 2561

จ้างผูกผ้าตกแต่งบริเวณพิธี , จัดตกแต่งดอกไม้ในพิธีและจัดตกแต่งเทียนชัยถวายพระพร (ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลบ้านสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    8 สิงหาคม 2561

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY