• 14 กุมภาพันธ์ 2563 การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
  • 6 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  • 28 มกราคม 2563 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
ข่าวกิจกรรม
  • 11 มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
  • 27 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
  • 26 ธันวาคม 2562 โครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY