จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
38
เมื่อวาน
42
เดือนนี้
1,098
เดือนก่อน
293
ปีนี้
1,595
ปีก่อน
0


  • 31 สิงหาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสิงห์เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
  • 28 สิงหาคม 2563 แจ้งแผนการปฏิบัติงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 4
  • 21 สิงหาคม 2563 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ข่าวกิจกรรม
  • 28 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงขำอ้อ
  • 13 สิงหาคม 2563 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2563
  • 28 กรกฎาคม 2563 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปี 2563

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY